meta data for this page
  •  


Witamy w systemie dokumentacji użytkownika i administratora aplikacji kMAP

Aby dowiedzieć się więcej o konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym, pobierz naszą broszurę:
"Planowanie przestrzenne dla każdego"
.


Rozwiń i wybierz interesujący Cię dział pomocy w panelu po lewej stronie.


Udostępnienie podmiotom publicznym oprogramowania kMAP wraz z systemem dokumentacji użytkownika zrealizowano w partnerstwie przez Fundację Stabilo i Fundację WiseEuropa, w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”, w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POWR.02.19.00-00-00-KP13/18 z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Realizacja i dostawa licencji: