Moduł Użytkownicy

Moduł Użytkownicy dostępny jest dla Administratora Organizacji. Pozwala on na stworzenie użytkowników, którym można przyporządkować trzy rodzaje ról:

  • Administrator Organizacji,
  • Specjalista,
  • Moderator.

Dodanie użytkownika

Administrator organizacji posiada możliwość dodawania nowych użytkowników zarządzających treściami w ramach organizacji. Aby dodać nowego użytkownika należy użyć przycisku znajdującego się po lewej stronie u góry nad listą użytkowników.

Następnym krokiem jest wypełnienie formularza danych o użytkowniku i przyporządkowania jego uprawnień (opisane poniżej).

Administrator Organizacji

Posiada uprawnienia do wszystkich modułów systemu.

Specjalista

Posiada uprawnienia do modułów:

  • Konsultacje,
  • Biblioteka danych przestrzennych,
  • Biblioteka dokumentów,
  • Moderacja
  • Ankiety

Zestaw narzędzi dostępnych w powyższych modułach umożliwia na pełne zarządzanie konsultacją (tworzenie, publikowanie,modyfikacja) oraz moderowanie wpisów użytkowników.

Moderator

Posiada uprawnienia do „modułu Moderacja”