meta data for this page

O programie

Program służy do przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących problemów związanych z przestrzenią.

Oprogramowanie zrealizowane w partnerstwie przez Fundację Stabilo i Fundację WiseEuropa, w ramach umowy o dofinansowanie nr POWR.02.19.00-00-00-KP13/18 z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.