meta data for this page

Moduł Moderacja

Moderacji podlegają wszystkie wpisy tworzone przez użytkowników w części publicznej, które po moderacji będą publicznie dostępne. Są to:

  • potrzeby
  • opinie (tworzone w konsultacjach, wykorzystujących tę formę interakcji),
  • komentarze (tworzone zarówno w potrzebach, jak i opiniach)

Moderacja wpisów

Narzędzia modułu pozwalają na przeglądanie listy wpisów podlegających moderacji. Dzieli się ona na wpisy: nowe, opublikowane i odrzucone,do których przejście możliwe jest przez odpowiednie przyciski w lewym panelu menu.
Domyślnie wyświetlany jest raport nowych wpisów, które oczekują na moderację. Aby podejrzeć zawartość wpisu, należy wskazać kliknięciem jego nazwę na liście, co spowoduje otwarcie formularza wpisu.
Na formularzu wpisu Moderator, może podejrzeć jego zawartość (rożną, w zależności od rodzaju komentowanego obiektu). Do wpisów mogą być załączane:

  • tytuł,
  • treść,
  • zdjęcia,
  • dokumenty.

Ponad to, Moderator może podejrzeć dany wpis w postaci strony publicznej, pokazujący wszystkie jego elementy.
Ostateczną decyzję o publikacji, Moderator podejmuje poprzez wskazanie odpowiedniego statusu na formularzu Moderacji. Po nadaniu statusu 'Opublikowany', który jest statusem domyślnym, moderowany element będzie dostępny w publicznej części aplikacji.