Moduł Biblioteka Dokumentów

Biblioteka dokumentów przeznaczona jest do gromadzenia dokumentów w formacie pdf, które mogą być publikowane w poszczególnych konsultacjach. Link do ich pobrania znajduje się na stronie publicznej, pod opisem konsultacji. Dokumenty pobiera się tam w postaci archiwum *.zip (wszystkie w jednej paczce). Należy pamiętać, że biblioteka stanowi pewnego rodzaju repozytorium. Wyboru dokumentu do konsultacji oraz włączenie jego publikacji, wykonuje się w ustawieniach danej konsultacji (Moduł Konsultacje).

Dodawanie dokumentów z dysku komputera do biblioteki

Poprzez przycisk umieszczonym nad listą, użytkownik wywołuje okno dodawania dokumentów. W oknie należy podać nazwę dokumentu, wybrać jego rodzaj, dodać opis oraz wskazać plik na dysku komputera. Po naciśnięciu 'Zapisz', dokument zostanie załadowany do systemu. Od tego momentu jest dostępny na listach wyboru dokumentów w ustawieniach danej konsultacji w module „Konsultacje”.

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć dokument z systemu, należy na liście dokumentów, w wierszu odpowiadającym danemu dokumentowi nacisnąć ikonę . Jeśli dany dokument jest dodany już do konsultacji, zostanie z niej usunięty.

Pobranie dokumentów

Aby pobrać dokument z systemu, należy na liście dokumentów, w wierszu odpowiadającym danemu dokumentowi nacisnąć ikonę . Następnie należy wskazać lokalizacje na dysku komputera.