Dane przestrzenne

Moduł służy do zarządzania danymi przestrzennymi, publikowanymi w ramach konsultacji. Aplikacja umożliwia publikację danych w dwóch najbardziej popularnych formatach danych przestrzennych. Są to:

 1. pliki ESRI SHAPEFILE (SHP) - wektorowy format danych GIS, dane źródłowe muszą posiadać układ PL-1992 (EPSG:2180);
 2. pliki GEOTIFF (TIF z referencją przestrzenną) - rastrowy format danych GIS, dane źródłowe muszą posiadać układ PL-1992 (EPSG:2180).

Zarządzanie warstwami

Import warstwy

W otwartym oknie biblioteki danych przestrzennych, na górnej jej belce znajdują się narzędzia do importu warstw rastrowych i wektorowych (w zależności w raporcie jakiego typu danych się znajdujemy). W oknie importu należy podać podstawowe dane zbioru (nazwa, opis, rodzaj danych) oraz wskazać plik na dysku. Importowane warstw muszą posiadać referencję przestrzenną w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (kod EPSG:2180).

Import warstw wektorowych

W przypadku danych wektorowych, zgodnie z modelem warstwy shp, w którym jedna warstwa składa się z kilu plików, należy wskazać trzy pliki (shp, shx oraz dbf). Zazwyczaj mają one identyczne nazwy. Podczas importu danych, można zdefiniować dwa typy ich przeznaczenia:

Granice konsultacji
Rodzaj danych wykorzystywany jest do publikacji informacji o granicach terenu. Pomimo tego, że styl wykorzystywany na mapie powoduje wyświetlanie jedynie granic, niezbędny jest import geometrii obszarowej, która umożliwia pozyskiwanie informacji o konsultacji, po kliknięci na jej obszar (którego wypełnienie nie jest widoczne na mapie).
wymagania:

 • wektorowa SHP z geometrią obszarową (poligon),
 • usunięte kolumny w tabeli atrybutów,
 • układ współrzędnych PL-1992 (EPSG:2180).

Tereny
Rodzaj danych wykorzystywany jest do publikacji informacji o terenie/wydzieleniu, takich jak symbol, funkcje planistyczne oraz opis terenu.
wymagania:

 • warstwa wektorowa SHP z geometrią obszarową (poligon),
 • zestaw atrybutów opisany poniżej,
 • układ współrzędnych PL-1992 (EPSG:2180).

Aby importowane dane zostały odpowiednio wykorzystane w programie (np. poprzez automatyczne nadanie stylu oraz wyświetlanie informacji o obiektach na mapie), plik shp posiadać musi przynajmniej następujące atrybuty:

Nazwa pol Ty pola DługośćZwartość
SYMBOL Tekst 80 Symbol obszaru/terenu, wyświetlany na mapie
symbol_r Tekst 80 Oznaczenie rodzaju przeznaczenia w słowniku
ter_funk Tekst 250 Nazwa funkcji terenu/obszaru
ter_opis Tekst 254 Opis obszaru/terenu
 Uwaga! Plik shp musi być zapisany w kodowaniu UTF-8.

Znaczenie pola „symbol_r”

Program zawiera zestaw najczęściej używanych symboli dla oznaczenia funkcji terenów/obszarów. Aby dany teren/obszar był prezentowany na mapie w pożądany sposób, każdy obiekt w pliku shp powinien mieć wypełnione pole 'symbol_r'. Symbole i odpowiadające im style przedstawiają się następująco:

Import warstw rastrowych

Podczas importu warstw rastrowych (w Module biblioteki lub module konsultacji, na formularzu importu konieczne jest wypełnienie następujących pól:

 • Nazwa - maks. 150 znaków, będzie wyświetlana w części publicznej w panelu objaśnień do mapy
 • Typ (plan, raster) - określenie typu nie odnosi się bezpośrednio do rodzaju dokumentu. Wskazuje jedynie na „charakter wielkości” rastra. Jeśli dany raster obejmuje większą część organizacji (gminy), to należy wybrać 'studium'. Rastry tego typu zostały zazwyczaj przygotowane w innej skali i wymagają innego rodzaju przygotowania do wyświetlania na mapie.
 • Opis - dowolny opis określający raster.

Następnie należy wskazać na dysku:

 • plik rastra - format TIF z georeferencją w układzie PL-1992 (EPSG:2180),
 • plik legendy - JPG, wycięta część rastra z legendą, która może być otwierana z panelu Objaśnień jako osobne okno na mapie. Wskazanie legendy nie jest obowiązkowe.

Cechą specyficzną podczas dodawania danych rastrowych jest konieczność ich przygotowania przez system. Proces ten odbywa się automatycznie po dodaniu warstwy i polega na zbudowaniu „wstępnych widoków” rastra dla poszczególnych skal. W zależności od wielkości rastra (liczby pikseli na dłuższym boku), proces ten może trwać od kilku do kilkunastu minut. Do chwili zakończenia tego procesu raster jest niedostępny lub może być wyświetlany tylko na wybranych poziomach skali. Gotowość rastra symbolizowana jest ikoną (widoczna na liście rastrów w Module Dane Przestrzenne

wymagania:

 • warstwa rastrowa z georeferencją TIF (geotif) zapisaną bezpośrednio w pliku tif,
 • dowolna paleta barw,
 • plik tif z 3 kanałami kolorów plus kanał alpha
 • preferowana kompresja - LZW (ze względu na szybsze przesyłanie pliku na serwer),
 • preferowana maksymalna wielkość dłuższego boku obrazu - 10000 pikseli,
 • układ współrzędnych PL-1992 (EPSG:2180).
Uwagi do przygotowania rastrów w programie QGIS

Nadawanie georeferencji (wtyczka Georeferencer)

Podczas nadawania referencji w programie QGIS za pomocą wtyczki Georeferencer, należy ustawić parametry tworzenia przekształconego rastra w następujący sposób.

 • Docelowy Układ Współrzędnych: EPSG:2180 - ETRS89 / Poland CS 92
 • Kompresja: LZW

Przekształcenie rastra z innego układu współrzędnych do układu PL-1992 (EPSG:2180)

Gdy raster posiada inny układ współrzędnych niż dopuszczalny systemie, należy dokonać przekształcenia. Wykorzystuje się do tego celu narzędzie z menu Raster > Projections >Zmień odwzorowanie (ścieżka do narzędzia na przykładzie QGIS wersja 3.8). W parametrach narzędzia należy ustawić:

 • Źródłowy układ współrzędnych w jakim mamy obecenie raster
 • Docelowy układ współrzędnych: EPSG 2180
 • Parametry zaawansowane: Profil > Wysoka kompresja; Wynikowy typ danych > Użyj typu danych warstwy źródłowej (zazwyczaj)
 • Układ współrzędnych rastra wynikowego: EPSG 2180
 • Warstwa w nowym układzie: należy wybrać „Zapisz do pliku” > następnie podać miejsce i nazwę nowego pliku rastra