meta data for this page

Moduł Ankiety

Narzędzia modułu ankiety pozwalają na stworzenie ankiet, które można następnie wykorzystać w poszczególnych konsultacjach (ich wyboru dokonuje sie w ustawieniach danej konsultacji w Module „Konsultacje”).

Tworzenie ankiet

Tworzenie nowej ankiety rozpoczyna się przyciskiem zlokalizowanym nad listą dostępnych ankiet. W pierwszej kolejności należy podać nazwę ankiety, a następnie ją zapisać.

Wprowadzanie pytań

Aby wprowadzić pytania do ankiety, należy wybrać daną ankietę na liście. W kolejnym oknie, pojawi się lista pytań, a nad listą przycisk do tworzenia pytania . W otwartym oknie formularza pytania należy prowadzić:

 1. Treść pytania - treść pytania powinna zawierać numer pytania np. „Pytanie 1. Czy jesteś za….”
 2. Typ pytania:
  • Tak/Nie - pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie,
  • Jednokrotnego wyboru - pytanie, w którym jako odpowiedź, można wybrać jedną opcję z wielu,
  • Wielokrotnego wyboru - pytanie, w którym jako odpowiedź, można wybrać wiele opcji,
  • Wprowadzenie dowolnego tekstu - pytanie, w którym jako odpowiedź, użytkownik może wprowadzić dowolny tekst,
  • Lokalizacja - pytanie, w którym jako odpowiedź, użytkownik musi narysować lokalizację na mapie. Należy z góry zdefiniować jakiego rodzaju lokalizacji wymaga pytanie (punkt, linia, obszar/poligon).

Dla wszystkich pytań poza typami lokalizacja oraz dowolny tekst, można włączyć opcję 'inne'. Wskutek tego, użytkownik będzie miał możliwość wpisania swojej odpowiedzi, jeśli nie znajdzie jej pośród dostępnych w pytaniu.