meta data for this page

Panel zarządzania aplikacją

Dla zalogowanych użytkowników, w zależności od ich roli (administrator organizacji, moderator, specjalista), dostępne są poszczególne moduły aplikacji.

Wiesz więcej.

System posiada budowę modułową, jako moduł definiując zamkniętą w logiczną całość część funkcjonalną systemu. Warto podkreślić, że modułowość systemu nie przejawia się jedynie w interfejsie użytkownika. Jest ona realizowana na wszystkich trzech poziomach architektury systemu. Poza warstwą prezentacji, moduły mają swój wyraz zarówno w budowie bazy danych (odpowiadają im schematy danych), jak i częściach kodu realizującego logikę biznesową i odwołującego się do funkcjonalności ogólnych.